Achievements

SCHOOL ACHIEVERS- 12th Std
S.NO YEAR NAME MARK
1 1979 -1980 S.P.SADHA SIVAM ,T.PREMA 878
2 1980-1981 K.INDUMATHI 952
3 1981-1982 N.SELVARAJ 919
4 1982-1983 K.P.SAMPURANAM 984
5 1983-1984 K.PASUM PONNI 1026
6 1984-1985 N.SUDHA DEVI 1030
7 1985-1986 K.S.APPU 954
8 1986-1987 R.NANDHAKUMAR 1069
9 1987-1988 K.KARBHAKAM 995
10 1988-1989 S.KARBAKAVALLI 1004
11 1989-1990 P.VISALATCHI 1072
12 1990-1991 N.SARAVANA DEVI 1034
13 1991-1992 J.CHITRA 1091
14 1992-1993 S.SARAVANAN 1099
15 1993-1994 P.DEIVEEGAN 1057
16 1994-1995 M.JEGADEESAN 1112
17 1995-1996 A.JEYAKUMAR 1041
18 1996-1997 V.SAILABATHI 1119
19 1997-1998 R.BALAJI 1121
20 1998-1999 D.JAMUNA 1076
21 1999-2000 T.SARASWATHI 1115
22 2000-2001 S.NITHYA 1127
23 2001-2002 M.VELUMANI 1133
24 2002-2003 M.SURESH 1123
25 2003-2004 N.KESAVAN 1122
26 2004-2005 M.KRISTI GOLDA SELVI 1122
27 2005-2006 L.PRIYA 1097
28 2006-2007 G.UTHIRAM PALANISAMY 1124
29 2007-2008 B.REJINA 1100
30 2008-2009 P.KIRUBAHARAN 1140
31 2009-2010 D.LAILA 1120
32 2010-2011 R.NANDHA KUMAR 1124
33 2011-2012 R.GOBINATH 1148
34 2012-2013 R.SUBHALAKSHMI 1160
STATE ACHIEVERS- 12th Std
S.NO YEAR NAME MARK
1 1987-1988 R.PUNITHA VALLI (INDIAN CULTURE-1st PLACE) 186
2 1999-2000 K.NIRMALA ,P.KAVITHA (SPECIAL TAMIL- 2nd PLACE) 178
SCHOOL ACHIEVERS- 10th Std
S.NO YEAR NAME MARK
1 1979 -1980 K.S.SEENIVASAN 346
2 1980-1981 N.VENU GOBALAN 411
3 1981-1982 P.KUMARESAN 441
4 1982-1983 M.VISWANATHAN 398
5 1983-1984 S.SHANMUGAM 418
6 1984-1985 A.BHASKARAN 413
7 1985-1986 S.THIRUGNANASAMBANTHAM 429
9 1986-1987 K.RAMALINGAM 445
10 1987-1988 K.KANNAKUMAR 425
11 1988-1989 N.KARTHIKEYAN 433
12 1989-1990 V.SURESH KUMAR 446
13 1990-1991 K.MAHESHWARAN 445
14 1991-1992 P.DEIVEEGAN 478
15 1992-1993 S.ARUN VIJAY 469
16 1993-1994 V.SIVA SANKAR 437
17 1994-1995 S.SOKKALINGAM 468
18 1995-1996 S.MEIYAZHAGAN 475
19 1996-1997 J.SURESH KUMAR,S.MOORTHI 449
20 1997-1998 D.KRISHNA NAGARAJAN 445
21 1998-1999 K.JAGADEESAN 461
22 1999-2000 M.DINESH 468
23 2000-2001 M.PRASATH 479
24 2001-2002 P.SIVAKUMAR 446
25 2002-2003 P.VASU 477
26 2003-2004 K.KARUPPANASAMY 472
27 2004-2005 S.NATARAJAN 475
28 2005-2006 A.S.KARTHIK 458
29 2006-2007 P.KIRUBAHARAN 466
30 2007-2008 V.SAKTHIVELU 470
31 2008-2009 S.SAID RASEEM 476
32 2009-2010 S.YOGANTH 461
33 2010-2011 R.VIMAL KUMAR 483
34 2011-2012 M.DHEENATHAYALAN, K.KAVIN 472
35 2012-2013 B.SURIYAKUMAR , A.GOKUL 482