ஆசிரியர்கள் விபரம்

வ. எண் பெயர் பதவி கல்வித் தகுதி
1 P.S.கோபி தலைமை ஆசிரியர் M.Sc.,M.Ed.,M.Phil
2 S.மணி உதவி தலைமை ஆசிரியர்(மேல்நிலைப்பிரிவு)

முதுகலை ஆசிரியர் ( தாவரவியல்)

M.Sc.,M.Ed.,M.Phil
3 S.S.ராஜேந்திரன் முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்) M.Sc.,B.Ed.,M.Phil
4 T.தண்டபாணி முதுகலை ஆசிரியர் (பொருளியல்) M.A.,B.Ed.,M.Phil
5 S.அன்பரசு முதுகலை ஆசிரியர் (விலங்கியல்) M.Sc.,B.Ed.,M.Phil
6 C.சுப்பிரமணியன் முதுகலை ஆசிரியர் (வேதியியல்) M.Sc.,B.Ed.,M.Phil
7 J.பொன்னுதாய் முதுகலை ஆசிரியை (ஆங்கிலம்) M.A.B.Ed,M.Phil
8 N.சிவநாதன் முதுகலை ஆசிரியர் (வணிகவியல்) M.Com.B.Ed,M.Phil
9 S.ராதாகிருஷ்ணன் முதுகலை ஆசிரியர் (தமிழ்) M.Com.,M.Ed,M.Phil
10 K.மோகன்ராஜ் உடற்கல்வி இயக்குநர் M.A.,M.P.Ed.,M.Phil
11 S.அர்ச்சுனன் முதுகலை ஆசிரியர் (அரசியல் அறிவியல்) M.A.,B.Ed
12 P.மோகனப்பிரியா முதுகலை ஆசிரியர் (இயற்பியல்)
13 S.நிர்மலா தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் M.Com.M.Ed,M.Phil
14 K.செந்தில்வேல் உதவி தலைமை ஆசிரியர்(உயர்நிலைப்பிரிவு)

பட்டதாரி ஆசிரியர்(கணிதம்)

M.Sc.,B.Ed
15 S.குணசேகரன் பட்டதாரி ஆசிரியர்(அறிவியல்) M.Sc.,M.A.,B.Ed
16 S.கதிர்வேல் பட்டதாரி ஆசிரியர்(அறிவியல்) B.Sc,M.A,B.Ed.,M.Phil
17 J.விமலாதேவி பட்டதாரி ஆசிரியர்(அறிவியல்) B.Sc.,M.A,B.Ed
18 U.விஜயமாலி பட்டதாரி ஆசிரியர்(ஆங்கிலம்) B.Lit,M,A,B.Ed
19 P.சாந்தி பட்டதாரி ஆசிரியர்(கணிதம்) M.Sc,B.Ed
20 P.ரமேஷ் பட்டதாரி ஆசிரியர்(ஆங்கிலம்) M.A.,B.Ed,M.Phil
21 P.குமரவேல் பட்டதாரி ஆசிரியர்(சமூக அறிவியல்) M.A.,B.Ed,M.Phil
22 M.தண்டபாணி பட்டதாரி ஆசிரியர்(கணிதம்) M.Sc.,B.Ed
23 S.சிவானந்தம் பட்டதாரி ஆசிரியர்(தமிழ்) M.A.,M.A.,M.Ed
24 P.பக்கிரிசாமி பட்டதாரி ஆசிரியர்(தமிழ்) M.A.B.Ed
25 R.தமிழ்ச்செல்வி பட்டதாரி ஆசிரியர்(தமிழ்) B,Lit,M.A,
26 T.ஆனந்தன் பட்டதாரி ஆசிரியர்(ஆங்கிலம்) B.A.,B.Ed
27 P.பாலமுருகன் பட்டதாரி ஆசிரியர்(சமூக அறிவியல்) B.A.,B.Ed
28 A.S.குப்புசாமி இடைநிலை ஆசிரியர் B.Lit.,D.T.Ed.,
29 S.ஜீவா உடற்கல்வி ஆசிரியை B.B.E, M.P.Ed
30 D.பிரபுக்குமார் உடற்கல்வி ஆசிரியர் B.A,B.P.Ed
31 G.கண்ணன் கலை ஆசிரியர் Drawing High
32 R.கிருஷ்ணமூர்த்தி அலுவலக உதவியாளர்
33 S.மாரியப்பன் உதவியாளர்