நன்கொடையாளர் விவரம்

வெண்தங்க கொடையாளர்
வ.எண் பெயர் இடம் நன்கொடை
1 திரு.V.P.சுப்பராயன்

தலைவர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

ஈரோடு ரூ.7,00,000
2 Dr.A.R.விஜயகுமார் கோயம்புத்தூர்  ரூ.7,00,000
3 திரு.S.அருள்

உறுப்பினர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

ஈரோடு ரூ.7,00,000
4 திரு.நல்லசிவம்பழனிச்சாமி

 

கம்மங்காட்டுக்களம் ரூ.7,00,000
வெள்ளி கொடையாளர்
வ.எண் பெயர் இடம் நன்கொடை
1 Dr.P.தெய்வீகன்,முன்னாள் மாணவர் வெள்ளகோவில்  ரூ.1,00,000
2 திரு.நவநீதகிருஷ்ணன்

வழக்குரைஞர்,

செயற்குழு உறுப்பினர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

ஈரோடு ரூ. 1,00,000
3 Dr.V.K.முத்துசாமி

உபதலைவர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

ஈரோடு ரூ.1,00,000
4 திரு.CA.D.செங்கோட்டுவேல்,

உறுப்பினர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

ஈரோடு ரூ.1,00,000
5 Dr.T.K.சுப்பிரமணியன்,

செயலாளர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

கொடுமுடி ரூ.1,00,000
செம்மைக் கொடையாளர்
வ.எண் பெயர் இடம் நன்கொடை   ரூ
1 திரு.சுந்தரேஷன்,

தணிக்கையாளர்,

உறுப்பினர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

ஈரோடு ரூ.25,000
பசுமைக் கொடையாளர்
வ.எண் பெயர் இடம் நன்கொடை   ரூ
1 திரு.சுந்தரேஷன்,

தணிக்கையாளர்,

உறுப்பினர்,

S.S.V போர்டு, கொடுமுடி/சிவகிரி

ஈரோடு ரூ.20,000